Politica de confidentialitate

hainesua.ro se obligă să respecte confidenţialitatea. Aveţi posibilitatea să vizitaţi majoritatea paginilor de pe situl nostru fără să ne furnizaţi informaţii despre dumneavoastră. Insă avem nevoie de informaţii pentru a vă furniza produsele cerute iar această declaraţie de confidenţialitate explică modul de colectare a informaţiilor şi utilizarea lor in acele situaţii. Datele furnizate de catre dumneavoastra sunt strict confidentiale si nu vor fi transmise la terte persoane si nu vor fi folosite in alte scopuri comerciale.

Link partener Director Web
Haine online, originale aduse din SUA © 2018